Privacy policy for apps
Datenschutzerklärung für Apps

English

1.

This is an information about the collection and usage of personal data in our apps.

1.1

We do not collect or store any personal data from the users of our apps.

2.

A contact is possible by e-mail. For processing this contact and possible further communication, the personal data from the e-mail would be stored. This communication data are deleted when the process is completed.

2.1

Users have the right to receive information about the data stored about them, to correct false data and have their personal data deleted.


Subject to change

The Kronenberger und Krotky GbR has the right to change this privacy policy for Apps at any time in compliance with the legal requirements.


Nederlands

1.

Dit privacybeleid informeert over de verzameling en het gebruik van persoonlijke data in onze apps.

1.1

De Kronenberger und Krotky GbR verzamelt of slaat geen persoonlijke data op van de gebruikers van haar apps.

2.

Het is mogelijk om per e-mail contact op te nemen met de aanbieder. Voor de verwerking van dit contact en eventuele verdere communicatie worden de persoonsgegevens uit de e-mail opgeslagen. Deze communicatieve data wordt na het proces gewist.

2.1

De gebruiker heeft het recht om informatie te ontvangen over de gegevens die over hem zijn opgeslagen. Hij/zij heeft het recht om onjuiste data te laten corrigeren en zijn/haar persoonlijke data te laten verwijderen.


Aan verandering onderhevig

De Kronenberger und Krotky GbR behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid voor Apps te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.


Français

1.

Cette politique de confidentialité informe les utilisateurs sur la collecte et l'utilisation des informations personnelles dans nos applications.

1.1

La Kronenberger und Krotky GbR ne collecte ni ne stocke aucune donnée personnelle des utilisateurs de ses applications.

2.

Il est possible de contacter le fournisseur par e-mail. Pour le traitement de ce contact et la communication ultérieure éventuelle, les données personnelles du e-mail seront stockées. Ces données de communication sont supprimées une fois le processus terminé.

2.1

L'utilisateur a le droit de recevoir des informations sur les données stockées à son sujet. Il a le droit de faire corriger les données incorrectes et de faire supprimer ses données personnelles.


Sous réserve de modifications

La Kronenberger und Krotky GbR se réserve le droit de modifier cette politique de confidentialité pour les applications à tout moment, conformément aux exigences légales.


Español

1.

Esta política de privacidad informa a los usuarios sobre la recogida y el uso de datos personales en nuestras aplicaciones.

1.1

Kronenberger und Krotky GbR no recoge ni almacena datos personales de los usuarios de sus aplicaciones.

2.

Es posible contactar con el proveedor por correo electrónico. Para la tramitación de este contacto y la posible comunicación posterior, se almacenarán los datos personales del correo electrónico. Estos datos de comunicación se borran una vez finalizado el proceso.

2.1

El usuario tiene derecho a obtener información sobre los datos almacenados sobre él. Tiene derecho a que se corrijan los datos incorrectos y a que se eliminen sus datos personales.


Deutsch

1.

Diese Datenschutzerklärung informiert Nutzer über die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten in unseren Apps.

1.1.

Die Kronenberger und Krotky GbR sammelt und speichert keine personenbezogenen Daten von den Nutzern ihrer Apps.

2.

Eine Kontaktaufnahme mit dem Anbieter ist per E-Mail möglich. Für die Bearbeitung dieses Kontakts und einer möglichen weiteren Kommunikation werden die personenbezogenen Daten aus der E-Mail gespeichert. Diese Kommunikationsdaten werden nach Beendigung des Vorgangs gelöscht.

2.1

Der Nutzer hat das Recht, über die Daten Auskunft zu erhalten, die über ihn gespeichert wurden. Er das Recht, falsche Daten korrigieren und seine personenbezogenen Daten löschen zu lassen.


Änderungsvorbehalt

Die Kronenberger und Krotky GbR behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung für Apps jederzeit unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben zu ändern.

Contact - Kontakt

Kronenberger und Krotky GbR

Advicted Arts

Carl-Orff-Bogen 154

80939 München

Deutschland

E-Mail Support: datenschutz@advicted.com

λ
Advicted Arts
Kronenberger und Krotky